Anslag

Nedan följer ett antal exempel på beviljade anslag:

 • Peter Bydén, 1999
  Mitthögskolan. Återuppförande av timmerhus från 1873.

 • Bovallstrands Hembygdsförening, 2001
  Iordningställande av Faltins Magasin.

 • DElabs, 2004
  DElabs identifierar och implementerar kreativa och innovativa projekt med fokus på regionalt entreprenörskap och hållbar utveckling. Fokusområden har varit såväl hållbar stadsutveckling som system för övergång till energieffektiva hushållsmaskiner.

 • Föreningen Allmogebåtar, 2009
  Återställande av byggnader på Bassholmen.

 • Nordens Ark, 2011
  Ommålning av Bohusläns största lada.

 • Global Utmaning, 2012
  Global Utmaning är en tankesmedja som bl a arbetar för att öka kunskapen om hållbara städer.

 • Årets Framtidsbyggare, 2014
  Årets Framtidsbyggare är ett nyinstiftat pris som delas ut av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden. Årets Framtidsbyggare vill lyfta frågan om det energieffektiva och hållbara byggandet för att uppmuntra fler att komma med nya idéer och initiativ.

 • Faltins Magasin
 • Faltins Magasin
 • Nordens Ark