Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning, forskning, utbildning och utveckling av god byggnadskultur varmed menas såväl bevarande av gamla byggnader och byggmetoder som utveckling av moderna byggmetoder och byggnader.